Krzysztof Wodiczko
GŁOSY PAMIĘCI

Otwarcie: poniedziałek, 2 października 2023, godz. 16.00

Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy

Instalacja Głosy pamięci autorstwa Krzysztofa Wodiczko jest wyrazem sprzeciwu wobec wszelkich konfliktów zbrojnych. Jej inspiracją i tworzywem były relacje przeżyć wojennych związanych z powstaniem warszawskim. Nagrane 2022 roku wspomnienia kilkunastu osób, ludności cywilnej i uczestników powstania oraz członków ich rodzin w kolejnych pokoleniach, przekazują trudną, wielowymiarową opowieść o 1944 roku. W rozmowach z Krzysztofem Wodiczko opowiadane są historie o doświadczaniu sytuacji granicznych i ich wpływie na dalsze życie.

Głosy pamięci to praca podtrzymująca pamięć o powstaniu warszawskim. Relacje świadków 1944 roku, nie wpisują się jednak w narrację o bohaterskim zrywie o wolność, która dominuje w zbiorowym myśleniu o powstaniu. W ich wspomnieniach jest to czas wszechobecnej śmierci i lęku.

Praca wskazuje na niemożność ucieczki od własnej pamięci, której głos wciąż podsuwa obrazy traumatycznych przeżyć. Ludzie, którzy przetrwali wojnę, nie potrafią o niej zapomnieć. Doświadczenia tamtych dni towarzyszą im przez resztę życia. 

Głosy pamięci można odczytać także jako ostrzeżenie – opowieść, jaką świadkowie wojny przekazują kolejnym pokoleniom, kształtuje w młodych ludziach myślenie o konflikcie zbrojnym, buduje jego wyobrażenie i wpływa na zrozumienia, czym jest wojna. Głos rodzinnej pamięci ma znaczenie dla postawy, jaką synowie i córki przyjmują wobec dawnych wrogów swoich rodziców.

Instalacja artysty nasuwa też pytanie o to, jak pamiętać i co robić z tą pamięcią wobec współczesnych i przyszłych zagrożeń.

Głosy pamięci są pierwszą przestrzenną realizacją Wodiczki zainstalowaną jako wystawa stała.

Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy,

oddział Muzeum Warszawy

Ul. Wolska 168

01-258 Warszawa

wtorek–niedziela, 12.00–18.00

więcej informacji: https://izbapamieci.muzeumwarszawy.pl