Jarosław Kozłowski
CZERWONE PRZEDMIOTY
BEZ UZASADNIENIA

Jarosław Kozłowski, z serii Czerwone przedmioty bez uzasadnienia, 2021-2023 kredka na papierze, 70 x 100 cm

Otwarcie wystawy w czwartek, 28.09.2023
w ramach Warsaw Gallery Weekend 2023

Wystawa otwarta do 10.11.2023
wtorek–sobota, 12.00–19.00

Podczas Warsaw Gallery Weekend
11.00 – 19.00

Fundacja Profile
ul. Franciszkańska 6
Warszawa

Wstęp wolny

W serii rysunków i szkiców powstałych w ostatnich latach artysta powraca do pytań stawianych już wielokrotnie, przed kilkunastoma czy nawet kilkudziesięcioma latami, pytań które wydają się ciągle ważne, chociaż z uwagi na upływ czasu trzeba je nieco inaczej formułować. Dwanaście  wielkoformatowych, monochromatycznych rysunków utrzymanych w jednolitej, modernistycznej konwencji różni się rozwiązaniami formalnymi. Odmawiając im jakiegokolwiek uzasadnienia Kozłowski oddaje odbiorcom pole interpretacji. Stawia pytanie o rolę percepcji i wyobraźni. Na ile czysto formalne relacje mogą zmienić sposób postrzegania tych prac, czy brak komentarza sprawi, że będziemy je odczytywać inaczej?

Gry z widzem należą do uprzywilejowanych metod w działaniach artystycznych Kozłowskiego, przy czym stawką tych gier są ich reguły, dochodzenie zasad, negocjowanie języka. Artysta od lat 70. demonstrował niemożność dochodzenia prawdy, względność norm i kryteriów, w ramach których dany kolor był „ani piękny ani brzydki”, a róża była i nie była różą.

Jarosław Kozłowski, z serii Czerwone przedmioty bez uzasadnienia, 2021-2023 kredka na papierze, 70 x 100 cm

Angażujący filozofię konceptualizm był dla niego szkołą artystycznej radykalizacji, a analityczne dociekania nabierały coraz bardziej krytycznego wymiaru. Mimo, że jego krytyka formułowana jest raczej w kategoriach filozoficznych niż politycznych i zarówno polityka jak estetyka pozostaje dla niego spektaklem, w którym nie chce uczestniczyć.

Wystawie będzie towarzyszył performens  z serii Continuum. Działania rysunkowe zainicjowane przez artystę w 1978 r. w kolejnych dekadach realizowane były m.in.w  Poznaniu, Hamburgu, Montrealu, Edmonton, Londynie, Sydney, Oksfordzie, Hadze, Oslo, Poznaniu, Warszawie, Amsterdamie, Brnie, Tuluzie, Berlinie, Wiedniu, Budapeszcie, Kopenhadze,  Moskwie. Continuum XXIX w 2009 r. miało miejsce w Fundacji Profile. Z kolei Continuum XL będzie jak zapowiada artysta ostatnim performensem z tej serii działań rysunkowych.

Jarosław Kozłowski, z serii Czerwone przedmioty bez uzasadnienia, 2021-2023 kredka na papierze, 70 x 100 cm