RYSZARD WAŚKO
WYPADEK

Wypadek, 1972

Praca powstała, kiedy artysta był asystentem reżysera, Andrzej Kondratiuka podczas pracy nad filmem Skorpion, Panna i Łucznik. Podczas kręcenia sceny wypadku, samochodu spadającego z wysokiego wzniesienia, stojący na dole artysta zrobił dwa zdjęcia, które stały się punktem wyjścia dla fotograficznego montażu obejmującego 42 kadry. Oprócz dwóch dalekich ujęć ze spadającym samochodem, włączył zdjęcia przedstawiające fragmenty i detale rozbitego samochodu i fotografie zainscenizowane, do których pozowała aktorka, Iga Cembrzyńska, ofiara filmowego wypadku.