RYSZARD WAŚKO
TV STORIES

TV Stories, 2003 – 2006

olej na płótnie, 140 x 200 cm

Seria płócien będących efektem transmedialnych praktyk, przefotografowania obrazów telewizyjnych i następnie przemalowania zdjęć wykonanych przy wydłużonym czasie ekspozycji. W przedstawieniach malarskich artysta utrwalił rozpikselowanie rozmytych obrazów fotograficznych. Niewyraźnym, często nieczytelnym kształtom towarzyszą teksty, doniesienia z ostatniej chwili, emitowane u dołu ekranu telewizyjnego. Płótna odnoszące się w większości do relacji wojennych łączą czytelny przekaz tekstowy o dramatycznych wydarzeniach  z wizualną niejednoznacznością obrazów.