RYSZARD WAŚKO
TIMELINE

Timeline, 2012

Seria 22 podwójnych płócien, w których artysta posłużył się zdjęciami wziętymi z facebooka, utrwalając w tradycyjnym medium malarskim obrazy zaczerpnięte ze świata wirtualnego. Lewa część każdej pracy przedstawia fotografię znalezioną na facebooku, namalowaną w  negatywowym odwróceniu tonów. W prawej części artysta przemalowywał teksty towarzyszące poszczególnym zdjęciom, utrzymane w zwięzłym, „telegraficznym” stylu, dotyczące m. in. świata kultury, polityki. Negatywową wersją obrazów odwoływał się do ich wcześniejszej formy zapisu na negatywie filmowym.