RYSZARD WAŚKO
PODRÓŻ WACŁAWA ANTCZAKA DO KIOSKU PRZY ULICY GDAŃSKIEJ

Podróż Wacława Antczaka do kiosku przy ulicy Gdańskiej, 1973, 4’32”, 35 mm

W dążeniu do obiektywizacji zapisu filmowego udział twórcy i reżysera został w tym filmie ograniczony do sformułowania koncepcji i opracowania planu realizacji. Do roli realizatora artysta zaangażował tytułowego Wacława Antczaka, który pojawia się na kilka sekund w pierwszym ujęciu filmu. Pozostałe są zapisem z kamery przywiązanej do pleców Antczaka, który na rowerze przebywa drogę do kiosku i z powrotem. Efektem ciągłej rejestracji jest zapis mijanej przez rowerzystę przestrzeni miejskiej a właściwie jej widoku zamkniętego w ukośnym kadrze. Okazało się to nieprzewidzianym przez artystę rezultatem przechylenia kamery i pozbawienia realizatora możliwości wpływu na formalne jakości zapisu.