RYSZARD WAŚKO
HIPOTETYCZNY CHECKPOINT CHARLIE

Hipotetyczny Checkpoint Charlie, 1987

Kilkuelementowa praca jest swego rodzaju dekonstrukcją słynnego przejścia granicznego. Artysta zastosował wypracowane w poprzedniej dekadzie procedury przekształcania fotografii za pomocą rysunku. Punktem wyjścia była fotografia przejścia granicznego między Wschodnim i Zachodnim Berlinem. Na kolejnych rysunkach rzut budynków poddawany jest kolejnym przeobrażeniom.  Za pomocą obliczeń matematycznych i geometrycznych przekształceń zostaje sprowadzony do abstrakcyjnej siatki prostych linii.