RYSZARD WAŚKO
30 SYTUACJI DŹWIĘKOWYCH

30 sytuacji dźwiękowych, 1975, 9’28”, 35 mm

Film odnoszący się do możliwości ewokowania przestrzeni za pomocą dźwięku. był zapisem performatywnych działań. Składa się z 30 sekwencji w których artysta trzymający w rękach drewniane deseczki, uderza jedną o drugą, co generuje różne dźwięki  w zależności  od miejsca poszczególnych sytuacji rejestrowanych m.in. w pustej sali wykładowej, bibliotece, na schodach, na tle budynku, na tarasie, w parku, na przystanku tramwajowym, w wąskiej uliczce, na otwartej ulicy, na skrzyżowaniu. Mikrofon niekierunkowy zwrócony w stronę artysty (w odległości 5 metrów w pomieszczeniach i 10 metrów w sytuacjach nagrywanych na zewnątrz) rejestrował dźwięk uzależniony od warunków akustycznych poszczególnych miejsc. W rezultacie ścieżka dźwiękowa w znaczący sposób wpływała na percepcję filmowanej przestrzeni.