RYSZARD WAŚKO
ZMĘCZENIE MOJEJ NOGI

Zmęczenie mojej nogi, 1976, 9′

Wideo performens zrealizowany w galerii m w Bochum. Trzydziestominutowy zapis przedstawia artystę stojącego na jednej nodze i trzymającego w ręku kamerę, którą filmuje obraz narysowanego na ścianie kwadratu, obraz ten emitowany jest na monitorze. Tytułowe zmęczenie jest coraz bardziej widoczne w emitowanym obrazie, jego drganiach i przesunięciach tracącej pewność ręki. W rezultacie mamy do czynienia z rejestracją artysty rejestrującego obraz i, co więcej, rejestracją, w którą wpisana jest psychofizjologiczna obecność autora, widoczne w drganiach obrazu sprzężenie jego ciała z mechanicznym medium kamery.