Konstrukcja W Procesie. 1981-2000

Publikacja dwujęzyczna

Liczba stron: 303

Rok wydania: 2020

Wydawnictwo: Fundacja Profile

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe

Okładka: miękka

Cena:70 50 zł

Katalog wystawy „Konstrukcja w procesie 1981-2000” przedstawia obszerną  dokumentację fotograficzną przybliżającą historię siedmiu edycji „Konstrukcji w procesie” – jednej z najważniejszych inicjatyw awangardy artystycznej końca XX wieku. We wstępie do publikacji Ryszard Waśko, inicjator wydarzenia, opowiada o swoich inspiracjach, okolicznościach powstawania projektu, trudnościach, które temu towarzyszyły i emocjach związanych z organizacją tego przedsięwzięcia. W książce znajdują się również listy artystów biorących udział w kolejnych edycjach oraz fragmenty z międzynarodowych magazynów artystycznych: relacje, recenzje i wywiady, oferujące wgląd w stopień oddziaływania „Konstrukcji w procesie” na świecie.

„Konstrukcja w procesie” to bezprecedensowe wydarzenie artystyczne o międzynarodowej skali, odbywające się w latach 1981-2000. Jego inicjatorem był Ryszard Waśko, a pierwsza edycja odbyła się w Łodzi we współpracy z NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego, „Konstrukcja w procesie” kontynuowana była w Europie Zachodniej, Izraelu i Australii, aby w 1990 roku wrócić do Polski. W jej kolejnych edycjach brali udział wybitni artyści z całego świata, prezentujący projekty z pogranicza sztuk wizualnych, literatury, teatru i muzyki, odzwierciedlające przemiany społecznych uwarunkowań sztuki końca XX wieku.