Konstrukcja w procesie
1981-2000

 

*/*/*/ Wracamy z kontynuacją projektu „Konstrukcja w procesie. 1981–2000” Zapraszamy do Fundacji Profile od wtorku do soboty, w godz.  12-19.

Działamy w reżimie sanitarnym. Bardzo prosimy o zasłanianie ust i nosa. Do Państwa dyspozycji będzie dostępny płyn do dezynfekcji. W galerii może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób. */*/*/

 

 

Oprowadzanie kuratorskie online

"Konstrukcja w Procesie" (1982) ze wstępem autora, Józefa Robakowskiego


Spotkanie i pokaz materiału filmowego z trzeciej edycji "Konstrukcji w Procesie"

 

 

Archiwum międzynarodowego projektu Konstrukcja w procesie prezentuje jedną z najważniejszych inicjatyw artystycznej awangardy. To bezprecedensowe wydarzenie realizowane na międzynarodową skalę, z udziałem wielu wybitnych twórców z całego świata, miało swój początek w Polsce i było kontynuowane w Europie Zachodniej, Izraelu i Australii. Konstrukcję w procesie zainicjował w Łodzi w 1981 roku Ryszard Waśko, a zorganizowano ją pod auspicjami NSZZ Solidarność. Jako artystyczna manifestacja poparcia dla wolnościowego ruchu społecznego została wymazana z kalendarium kulturalnego w Polsce po wprowadzenia stanu wojennego. Katalog pierwszej Konstrukcji opublikowali rok później w Nowym Jorku jej amerykańscy uczestnicy.

Wystawa w Fundacji Profile pokazuje pionierski charakter prezentowania sztuki jako procesu, jako konstruowania form i idei funkcjonujących w przestrzeni społecznej. Obszerna dokumentacja oferuje wgląd w kilkaset realizacji z siedmiu edycji Konstrukcji w procesie — dzieł, które powstawały w relacji do miejsc, zastanych przestrzeni, ich kontekstu kulturowego i społecznego. Zapisy filmowe i fotograficzne ukazują zmieniającą się scenerię kolejnych odsłon tego wydarzenia — od pofabrycznych przestrzeni „robotniczej” Łodzi po skaliste krajobrazy pustyni czy parkowe założenia na terenie malowniczych Pałuk. Pozwalają zobaczyć, w jaki sposób artyści odpowiadali na wyzwania zmieniających się miejsc i kulturowych uwarunkowań.

Zapisy filmowe i fotograficzne kolejnych Konstrukcji w procesie odzwierciedlają zmieniające się sposoby funkcjonowania sztuki w przestrzeni społecznej w kontekście przemian ustrojowych, uwarunkowań politycznych i ekonomicznych. Dokumentacja z edycji zrealizowanych w Monachium, Izraelu, Melbourne pokazuje, jak zainicjowana w Polsce idea dialogu znalazła kontynuację w odniesieniu do innych doświadczeń kulturowych, społecznych, politycznych. Procesom konstruowania dialogu i wspólnoty wbrew różnicom kulturowym pozwalają przyjrzeć się bliżej materiały z 5 edycji, zorganizowanej w 1995 roku na pustymi Negev pod hasłem Co-existence (Koegzystencja), w której uczestniczyli artyści izraelscy i palestyńscy, oraz z 6 edycji, zrealizowanej pod hasłem Bridge (Most) w Melbourne w 1998 roku, z udziałem m.in. twórców aborygeńskich i azjatyckich.

Wystawa skonstruowana ze zbiorów archiwalnych Ryszarda Waśko obejmuje prace, projekty, szkice, dokumentację fotograficzną i filmową oraz dokumenty dotyczące poszczególnych edycji Konstrukcji w procesie. Obok prac z zakresu sztuk wizualnych prezentowana jest dokumentacja działań z pogranicza muzyki, literatury, teatru. Wystawa i towarzysząca jej publikacja realizowana jest jako trzecia pozycja programu Archiwa sztuki.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto stołeczne Warszawę.

Wystawa potrwa do 22 grudnia 2020.