Krzysztof Wodiczko |
Pokaz dokumentacji projektów zrealizowanych w Japonii

Krzysztof Wodiczko
Pokaz dokumentacji projektów zrealizowanych w Japonii

7–14 czerwca 2019
od wtorku do soboty w godz. 12–19
Fundacja Profile, Franciszkańska 6, Warszawa

Pokaz towarzyszy międzynarodowej konferencji Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej”
10-12 czerwca 2019, SARP, ul. Foksal 2, Warszawa

Krzysztof Wodiczko od początku lat osiemdziesiątych podejmuje wysiłki na rzecz demokratyzacji przestrzeni publicznej współczesnych miast. Zrealizował przeszło 90 projekcji na budynki i pomniki ożywiane głosami i gestami bezdomnych, imigrantów, ofiar przemocy, weteranów wojennych. W projekcjach o wymowie politycznej i społecznej podejmował kwestie praw człowieka, demokracji, przemocy, alienacji. Zarówno projekcje jak performatywne Instrumenty i Pojazdy  artysta realizuje z myślą o włączeniu w dyskurs życia publicznego tych, którzy nie mają w nim swojej reprezentacji. W ostatnich latach podejmuje problematykę antywojenną, inicjując debatę na temat roli kultury w upamiętnianiu wojen. Podtrzymując tradycje awangardy, wypracowuje technologie wyrażania niezgody i przekształcania rzeczywistości.
 
Krzysztof Wodiczko nagrodzony Hiroshima Art Prize w 1998 zrealizował kilka projektów w Japonii, we współpracy z instytucjami,  działaczami i społecznościami japońskich miast, m.in. Projekcję w Hiroszimie (1999) z udziałem ofiar zrzucenia bomby atomowej, Survival Projection w Jokohamie (2011) z udziałem ofiar trzęsienia ziemi w Tohoku, Rozbroję(2000) psychokulturowy instrument  zaprojektowany jako narzędzie komunikacji przeznaczone dla wyalienowanej, japońskiej młodzieży szkolnej.