JÓZEF ROBAKOWSKI
SZTUKA TO POTĘGA!
1985

Sztuka to potęga!, 1985

W filmowej wersji tej pracy zrealizowanej pt. Kino to potęga (1985) artysta drwił z ideologicznych fantazmatów. Sięgając do retorycznego patosu reżimowej frazeologii oddzielił nieme obrazy mechanicznych gestów od nieruchomych obrazów z wykrzykiwanymi hasłami.