Jarosław Kozłowski
Contiuum XL

Continuum XXIX, Fundacja Profile, Warszawa, 2009

Piątek, 10 listopada, godz.19.00

Fundacja Profile                                                                                                                                               ul. Franciszkańska 6                                                                                                                       Warszawa

Wstęp wolny

Zapraszamy na performens Jarosława Kozłowskiego z serii Coninuum. Będzie to czterdziesty i, jak zapowiada artysta, ostatni performens z tej serii.

Pierwsze działania rysunkowe realizowane przez Jarosława Kozłowskiego pod koniec lat 70. miały swoje odrębne tytuły. Poczynając od 1988 roku wszystkie kolejne działania objęte są wspólnym tytułem Continuum i zmieniającą się numeracją. W Continuum I po raz pierwszy pojawił się budzik odmierzający czas schnięcia tablicy dokładnie wycieranej po uprzednim zarysowaniu jej powierzchni białą kredą. Kolekcja 39 unieruchomionych budzików jest pozostałością zrealizowanych dotychczas  performensów. Każde działanie przebiega według tego samego scenariusza, każde różni się czasem i miejscem. Powtarzane od przeszło czterdziestu lat, każde kolejne działanie okazuje się dla ich autora nowym doświadczeniem:

„Powtarzam te same czynności, lecz za każdym razem wyzwala się we mnie nowa energia, nowe emocje, nowa złość i każdorazowo to jest to rzeczywiście czymś pierwszym i nowym. Continuum wymaga fizycznego wysiłku. Z upływem lat moja dyspozycja fizyczna zmienia się i jakkolwiek staram się rysować tak samo, za każdym razem rysuję inaczej, bo kreda łamie się raz częściej, raz rzadziej, powierzchnie tablic są różne, itd. Za każdym razem jest inny czas, inna przestrzeń, inna publiczność i inna interakcja między nami. Więc każde kolejne wykonanie performensu to dla mnie nowe przeżycie (…) niczego nie da się powtórzyć.”

Działania rysunkowe zainicjowane przez artystę w 1978 r. w kolejnych dekadach realizowane były m.in. w  Poznaniu, Hamburgu, Montrealu, Edmonton, Londynie, Sydney, Oksfordzie, Hadze, Oslo, Poznaniu, Warszawie, Amsterdamie, Brnie, Tuluzie, Berlinie, Wiedniu, Budapeszcie, Kopenhadze,  Moskwie. Continuum XXIX  miało miejsce w Fundacji Profile w 2009 r.