MIROSŁAW FILONIK
LATA 80.

Fisch

Galeria Młodych, Warszawa, 1989

Bez tytułu (LSD for you)

 BWA Arsenał, Białystok, 1989