MIROSŁAW FILONIK
THE 80S

Fisch 

Galeria Młodych, Warsaw, 1989

Untitled (LSD for you)

BWA Arsenał, Białystok, 1989