WYTYCZNE

1977-1978

Wytyczne. Linie wyabstrahowane ze sztuki i propagandy
Guidelines. Lines Abstracted from Art and Propaganda
Campus Gallery, University of Guelph, Ontario, 1977

Projekcja sterowana przez odbiorców, zrealizowana przy użyciu czterech rzutników karuzelowych i czterech urządzeń zdalnego sterowania.

Guidelines

A Space Gallery, Toronto, 1977

Projekcja slajdów sterowana przez odbiorców.

Wytyczne / Guidelines

Hal Bromm Gallery, Nowy Jork, 1978
(Trzy projektory, 180 slajdów, taśma na ścianie)

Wystawa ma dydaktyczny charakter.
Trzy projekcje slajdów ukazują obrazy ze sztuki i propagandy.
Zabieg reorientacji linii i kierunków właściwych obrazom do pozycji pionowej i poziomej ma
na celu wyeksponowanie kierujących nimi zasad.
Dodatkowy zabieg przesunięcia kąta projekcji został zastosowany dla zademonstrowania
„wyszukania” i „wdzięku” prezentowanego materiału.
Decyzja zestawienia obrazów ze sztuki i propagandy jest wynikiem „artystycznego”
charakteru obrazów propagandowych i „propagandowego” charakteru obrazów sztuki.
Poziome i pionowe linie narysowane na ścianach mają jedynie pomagać w odczytywaniu
projekcji.
Zastosowanie oryginalnego slajdu i jego odwrócenia należy rozumieć jako próbę wyrażenia
retorycznych i „gestualnych” jakości obrazów.
Krzysztof Wodiczko