PRZEJŚCIE

1972

Galeria Współczesna, Warszawa
Instalacja przestrzenna w formie długiego (20 m), wąskiego (1,7 m), podwójnego korytarza, zamkniętego na obydwu końcach ustawionymi pod kątem lustrami.

Przejście uniemożliwia obserwowanie czegokolwiek poza osobą samego obserwatora.
W obserwowanym obrazie prawe jest zawsze z prawej strony, a lewe z lewej.
Przejście jest przeznaczone dla jednej osoby.
Obserwujący ogląda siebie zawsze od tyłu; będąc w ruchu, podąża za swoim obrazem.
Obserwujący, niezależnie od miejsca obserwacji, ogląda siebie zawsze z tego samego dystansu 42 m.
Przejście jest oparte na efekcie czysto optycznym.

Krzysztof Wodiczko