AKCJA W PRZESTRZENI

1972

Dokumentacja akcji była prezentowana w ramach wystawy Ekspozycja jednej pracy w Galerii Adres, Łódź, 1972

W dniu 21 kwietnia 1972 w Warszawie Włodzimierz Borowski, Jan Świdziński i Krzysztof Wodiczko, zaopatrzeni w aparaty fotograficzne, ustawili się w możliwie najmniejszej odległości od siebie i utworzyli trójkąt równoboczny.
Następnie wszyscy trzej jednocześnie wykonali zdjęcia; Włodzimierz Borowski sfotografował Krzysztofa Wodiczkę, ten Jana Świdzińskiego, a ten Włodzimierza Borowskiego.
Potem utworzyli znów trójkąt, większy, opisany na poprzednim i powtórnie się sfotografowali.
Następnie ustawili się w trójkąt opisany na poprzednim i po raz trzeci się sfotografowali. Działając w ten sposób, ustawili się jeszcze sześć razy, na coraz to większych trójkątach, fotografując się wzajemnie.
Ustawiwszy się po raz dziewiąty, Włodzimierz Borowski na matówce swojego aparatu przestał rozróżniać postać Krzysztofa Wodiczki, Krzysztof Wodiczko postać Jana Świdzińskiego, a Jan Świdziński Włodzimierza Borowskiego.
Na skutek zwiększającej się odległości wszyscy trzej wtopili się w otoczenie.

schemat pozycji artystów podczas działania