Zbiory

2018, fotografia

Cykl składa się z szesnastu zdjęć dokumentujących strony starego albumu rodzinnego Franciszka Sylwestrowicza. Geometria kart, pustych miejsc, obsuniętych, zetlałych fotografii staje się głównym tematem pracy. Zestawione w cyklu fotografie unaoczniają szablonowość i powtarzalność hipotetycznych historii. Praca powstała w oparciu o fotografie pochodzące z Albumu Henryka Sylwestrowicza, które są obiektami w zbiorach Pracowni Fotografii kresowej Gdańskiej Galerii Fotografii – oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku