WIADUKTY

2005-2006

4 lightbox, duratrans
93 x 170 cm

Ich Wiadukty kojarzą mi się z osiemnastowiecznymi sztucznymi ruinami. Istniejąca gdzieś realnie pozostałość realnej konstrukcji została zauważona, wykadrowała i zamknięta w zdjęciu, stała się „rzeczywiście” trwałą (utrwaloną), sztuczną ruiną. Ponad dwa wieki po czasie, kiedy dilletanti wznosili w swoich ogrodach i parkach sztuczne ruiny. Początek i koniec. Bez przejścia nad środkowym przęsłem. Właściwie odwrócony początek, skoro o dwa wieki spóźniony. Sztuczna ruina z początków nowoczesności, bardzo ważny tych początków element, coś znacznie więcej niż tylko ozdoba ogrodowa, otwarcie do konstruowania wyobrażeń na temat Historii, Kultury i Natury, niczego już nie otwiera