ANDRZEJ DŁUŻNIEWSKI
22 OBRAZY FIGURALNE

22 obrazy figuralne, 1979, 22 fotografie o różnych wymiarach na płótnie, Muzeum Chełmskie, Chełm;
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Na pracę złożyły się 22 fotografie różnych formatów ukazujące działania artysty z różnej długości kawałkami drewna, odgrywającymi rolę ramy obrazu. Dłużniewski kontynuował i rozwijał tu ideę „nieobecnego obrazu” i „geometrycznego baletu” zainicjowaną w serii rysunków Ikonogramy (1973–1975), w której poddawał licznym przekształceniom prostokątną ramę — granicę nieistniejącego obrazu.