ALICJA KARSKA
& ALEKSANDRA WENT
OPÓŹNIENIE

2011

wideo: 44’42” 

Filmowe i fotograficzne prace Alicji Karskiej i Aleksandry Went podsuwają nam obrazy, które uruchamiają pamięć innych obrazów. W filmie zatytułowanym Opóźnienie (2010) niemal cały kadr wypełnia obraz podziemnego przejścia dworcowego z bujającą się lampą. Powolne tempo filmowej narracji, niemal zawieszonej w czasie, zatrzymuje widzenie na samym obrazie. Medytacyjny rytm filmu rozgrywającego się w zatrzymanym kadrze, zwłaszcza zaś napięcie między ruchem a bezruchem, odsyła do innej czasowości i pamięci animowanej pamięcią oglądanego obrazu.

Alicja Karska i Aleksandra Went pracują razem od czasu studiów w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Autorki fotografii, instalacji, filmów, projektów prezentowanych w przestrzeni publicznej, sytuują swoje praktyki na pograniczach dominującej wizualności. Ich realizacje często powstają niemal „z niczego” i dotyczą pomijanych obszarów rzeczywistości. We wcześniejszych pracach podejmowały psychologiczne aspekty doświadczania przestrzeni i architektury.  Tematem ich prac często były miejsca opuszczone i „wycofane z obiegu”.