Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook
CCNA EXAM 200-125 vce Routing and Switching 100-105 vce 300-075 vce Exam Profile: Cisco 200-105 vce ICND2 v3.0 | Exam Details 300-101 vce EX300 vce Vendor: Cisco Exam Code: 700-105 Exam Name: Cisco Midsize Collaboration Solutions for Account Managers (MCAM) Version: DemoQUESTION 1 Which two statements about Cisco Validated Designs and Smart Business Architectures are true? (Choose two.) A. Cisco Validated Designs provide 700-105 dumps proven design of solutions that include only Cisco products and thus ensure single-vendor solutions. B. Cisco Validated Designs are end-to-end designs that are well-tested and fully documented. C. Smart Business Architecture guides are available for enterprise-sized deployments only. D. Smart Business Architecture is a blueprint for delivering the three Cisco architectures in a modular approach. Correct Answer: BD QUESTION 2 Which description of the Cisco Collaboration architecture is true'? A. a flexible network framework designed to enable integration with the collaboration requirements of the customer B. a flexible collaboration framework designed to support any customer and any user collaboration needs C. a collaboration framework designed to support the collaboration needs of a typical large enterprise D. a collaboration framework designed to integrate the existing customer collaboration functionalities with Cisco network infrastructure Correct Answer: A QUESTION 3 Which option is a key challenge for customers and their IT teams caused by the evolution of communication tools? A. skills of the IT teams B. keeping the organizational structure unchanged while adapting to new collaboration solutions C. fragmentation and complexity of collaboration tools D. time for implementation of collaboration hardware E. managing infrastructure that is not based on Cisco pass4itsure Collaboration F. costs of collaboration Correct Answer: D QUESTION 4 Which two operational benefits are provided by Cisco Business Edition 6000 virtualization? (Choose two.) A. reduced risk because each application runs on a separate physical server B. reduced costs through integrated management and a scalable platform C. time savings through easy platform management D. support for multiple management platforms E. reduced costs through support for traditional TDM-based voice systems Correct Answer: BC certadept certificatedumps

REJESTRACJE 2018 // Nowe praktyki artystyczne twórców z byłej Jugosławii

 

Bogdanka Poznanović, Serce - obiekt / Heart - object, 1970

Marinko Sudac Collection 

 

Otwarcie

Piątek, 23 listopada, godz. 19

 

Wprowadzenie:

Ivana Janković (The Museum of Contemporary Art, Zagrzeb)

Pokazy: 23–24, 27–28 listopada, godz. 19

 

Nowe praktyki artystyczne twórców z byłej Jugosławii 

Radomir Damnjanović Damnjan, Nuša i Srečo Dragan, Vlado Martek, Marijan Molnar, Grupa OHO, Bogdanka Poznanović, Sven Stilinović, Slobodan Tišma, Grupa TOK

WSZYSTKIE FILMY PREZENTOWANE SĄ DZIĘKI UPRZEJMOŚCI 

MARINKO SUDAC COLLECTION W ZAGRZEBIU

Pojęciem nowych praktyk artystycznych obejmowano różne awangardowe tendencje rozwijające się na terenach byłej Jugosławii po 1968 roku. W Zagrzebiu, Lublanie, Belgradzie, Nowym Sadzie w pracach powstających wówczas grup artystycznych krzyżowały się wątki sztuki konceptualnej, land artu, arte povera z działaniami typu performans, sztuką ciała, eksperymentami filmowymi i sztuką wideo. W Jugosławii, nienależącej ani do zdominowanego przez Związek Radziecki Układu Warszawskiego, ani do kapitalistycznego Zachodu, artyści mimo braku swobód politycznych mieli możliwość eksperymentowania i manifestacyjnie odrzucali oficjalną sztukę modernizmu promowaną poprzez politykę kulturalną. Dla swoich nowych praktyk artystycznych szukali miejsca poza galeriami, w przestrzeni społecznej, na ulicach miast. Działania słoweńskiej grupy OHO często realizowane były na ulicach Lublany, jak sfilmowany Pogrzeb faraona (1968) odprawiany m.in. na głównym placu miasta. Zapis filmowy akcji Bogdanki Poznanović Serce – obiekt (1970) pokazuje artystkę z grupą osób niosących wielkie różowe serce ulicami Nowego Sadu, od nabrzeża Dunaju do Studenckiego Centrum Kultury. Do roli sztuki w przestrzeni publicznej odnosiły się działania aktywistycznej grupy TOK (m.in. Dubravko Budić, Vladimir Gudac) z Zagrzebia. Zapis ich akcji Czyszczenie przestrzeni publicznej przedstawia filmowy dokument pt. Miejska partyzantka (1972). Działająca w Zagrzebiu od 1975 roku Grupa 6 Autorów sytuowała swoje działania (prace, wystawy, akcje) w miejskich przestrzeniach, szukając kontaktu z publicznością spoza „świata sztuki”. Vlado Martek i Sven Stilinović w spontanicznie rozegranej na ulicy akcji wdają się w bójkę, wymuszając na sobie przyznanie się do bycia artystą (Przyznaj, że jesteś artystą, 1985). Nie mniej ironiczna wobec tradycyjnego rozumienia sztuki jest uliczna akcja Martka, w której artysta, zanim zacznie pisać wiersze, zgodnie z tytułową deklaracją musi pozbierać śmieci ze swojej ulicy. Przewrotne poczucie humoru cechuje krótkie wideoperformanse Nušy i Srečo Draganów, jak np. Linia serca (1977) czy Ze wschodu na wschód (1978), w którym kreślą linie prowadzące z Jugosławii do Polski. Komentarzem do geopolitycznego usytuowania „pomiędzy” w zimnowojennej relacji dwóch przeciwstawnych bloków jest zapis filmowy Flaga (1974), w którym Radomir Damnjanović Damnjan na symbole flagi amerykańskiej nakłada emblemat partii komunistycznych, sierp i młot z flagi radzieckiej. Marijan Molnar, autor publicznych interwencji realizowanych w Zagrzebiu pod hasłem Za demokratyzację sztuki, w performansie Marx – Bakunin (1980) doprowadza do absurdu spory ideologiczne, na przemian malując i ścierając ze swojego czoła nazwiska politycznych oponentów.

 

 Vlado Martek, Sven Stilinović, Przyznaj, że jesteś artystą / Admit That You're an Artist, 1985
Marinko Sudac Collection

Kto się nie boi awangardy! 2019

 

więcej

Przemysław Walczak, Dyskomfort

 

więcej

Ewa Harabasz, Czerwień i fiolet

 

więcej

Irena Kalicka i Tomasz Partyka. Sztuczki i rzezie.

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile