Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook

REJESTRACJE 2018 // Nowe praktyki artystyczne twórców z byłej Jugosławii

 

Bogdanka Poznanović, Serce - obiekt / Heart - object, 1970

Marinko Sudac Collection 

 

Otwarcie

Piątek, 23 listopada, godz. 19

 

Wprowadzenie:

Ivana Janković (The Museum of Contemporary Art, Zagrzeb)

Pokazy: 23–24, 27–28 listopada, godz. 19

 

Nowe praktyki artystyczne twórców z byłej Jugosławii 

Radomir Damnjanović Damnjan, Nuša i Srečo Dragan, Vlado Martek, Marijan Molnar, Grupa OHO, Bogdanka Poznanović, Sven Stilinović, Slobodan Tišma, Grupa TOK

WSZYSTKIE FILMY PREZENTOWANE SĄ DZIĘKI UPRZEJMOŚCI 

MARINKO SUDAC COLLECTION W ZAGRZEBIU

Pojęciem nowych praktyk artystycznych obejmowano różne awangardowe tendencje rozwijające się na terenach byłej Jugosławii po 1968 roku. W Zagrzebiu, Lublanie, Belgradzie, Nowym Sadzie w pracach powstających wówczas grup artystycznych krzyżowały się wątki sztuki konceptualnej, land artu, arte povera z działaniami typu performans, sztuką ciała, eksperymentami filmowymi i sztuką wideo. W Jugosławii, nienależącej ani do zdominowanego przez Związek Radziecki Układu Warszawskiego, ani do kapitalistycznego Zachodu, artyści mimo braku swobód politycznych mieli możliwość eksperymentowania i manifestacyjnie odrzucali oficjalną sztukę modernizmu promowaną poprzez politykę kulturalną. Dla swoich nowych praktyk artystycznych szukali miejsca poza galeriami, w przestrzeni społecznej, na ulicach miast. Działania słoweńskiej grupy OHO często realizowane były na ulicach Lublany, jak sfilmowany Pogrzeb faraona (1968) odprawiany m.in. na głównym placu miasta. Zapis filmowy akcji Bogdanki Poznanović Serce – obiekt (1970) pokazuje artystkę z grupą osób niosących wielkie różowe serce ulicami Nowego Sadu, od nabrzeża Dunaju do Studenckiego Centrum Kultury. Do roli sztuki w przestrzeni publicznej odnosiły się działania aktywistycznej grupy TOK (m.in. Dubravko Budić, Vladimir Gudac) z Zagrzebia. Zapis ich akcji Czyszczenie przestrzeni publicznej przedstawia filmowy dokument pt. Miejska partyzantka (1972). Działająca w Zagrzebiu od 1975 roku Grupa 6 Autorów sytuowała swoje działania (prace, wystawy, akcje) w miejskich przestrzeniach, szukając kontaktu z publicznością spoza „świata sztuki”. Vlado Martek i Sven Stilinović w spontanicznie rozegranej na ulicy akcji wdają się w bójkę, wymuszając na sobie przyznanie się do bycia artystą (Przyznaj, że jesteś artystą, 1985). Nie mniej ironiczna wobec tradycyjnego rozumienia sztuki jest uliczna akcja Martka, w której artysta, zanim zacznie pisać wiersze, zgodnie z tytułową deklaracją musi pozbierać śmieci ze swojej ulicy. Przewrotne poczucie humoru cechuje krótkie wideoperformanse Nušy i Srečo Draganów, jak np. Linia serca (1977) czy Ze wschodu na wschód (1978), w którym kreślą linie prowadzące z Jugosławii do Polski. Komentarzem do geopolitycznego usytuowania „pomiędzy” w zimnowojennej relacji dwóch przeciwstawnych bloków jest zapis filmowy Flaga (1974), w którym Radomir Damnjanović Damnjan na symbole flagi amerykańskiej nakłada emblemat partii komunistycznych, sierp i młot z flagi radzieckiej. Marijan Molnar, autor publicznych interwencji realizowanych w Zagrzebiu pod hasłem Za demokratyzację sztuki, w performansie Marx – Bakunin (1980) doprowadza do absurdu spory ideologiczne, na przemian malując i ścierając ze swojego czoła nazwiska politycznych oponentów.

 

 Vlado Martek, Sven Stilinović, Przyznaj, że jesteś artystą / Admit That You're an Artist, 1985
Marinko Sudac Collection

Natalia Brandt, Gry przesunięć

 

więcej

Krzysztof Wodiczko. Pokaz dokumentacji projektów zrealizowanych w Japonii

 

więcej

Spotkanie dyskusyjne z Józefem Robakowskim

 

więcej

Józef Robakowski, Co jeszcze może się wydarzyć | Warszawa

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile