ZBIGNIEW LIBERA
THE DOLL YOU LOVE TO UNDRESS

The Doll You Love to Undress, 1998

3 lalki w pudełkach, 53,3 x 17,2 x 12,7 cm każde.

Praca stanowi część słynnej serii fikcyjnych zabawek dla dzieci, służących do „tresury”, wyuczania określonych zachowań w przypisanych im rolach płciowych i społecznych.