ZBIGNIEW LIBERA
MISTRZOWIE

Cykl fotografi kolorowych (2003 r.), ukazujących sfingowane artykuły prasowe na temat wybranych artystów. Libera dokonując tego gestu chciał zwrócić uwagę na procesy w kształtowaniu odbioru sztuki w Polsce, którymi można manipulować, dysponując odpowiednimi środkami przekazu. Autor stworzył serię artykułów na temat artystów pominiętych i niedocenionych przez główny obieg sztuki w Polsce, którzy, gdyby inaczej się potoczyła polityka kulturalna w Polsce, mogliby być jednymi z najważniejszych autorytetów w dziedzinie sztuki współczesnej.