UKŁAD ZAMKNIĘTY – Natalia Brandt

Nowy projekt Natalii Brandt Układ zamknięty to instalacja fotograficzno-dźwiękowa, w ramach której artystka prezentuje serię wielkoformatowych zdjęć przedstawiających klatki sfotografowane w ZOO.

Na czarnobiałych fotografiach puste, okratowane klatki są metaforą wszelkich urządzeń służących do izolacji i segregacji.  Klatki podobnie jak więzienne cele uosabiające architekturę władzy przynależą do politycznych technologii jej sprawowania. Dla społecznych reformatorów ich dyscyplinujący charakter wykracza poza praktyki penalne. W wyobrażeniu klatki podtrzymywana jest asymetria triumfującej wiedzy wobec niewiedzy. Paternalizmu, który na przełomie XIX i XX wieku sankcjonował etnograficzne pokazy dzikich, widowiska z ludzkimi okazami zamkniętymi w klatkach. Na zdjęciach Natalii Brandt nie ma uwięzionych, niewolonych i ujarzmianych zwierząt czy ludzi, tylko puste miejsca odosobnienia jak na rysunkach Piranesiego wystawiających na pokaz samo więzienie z jego ponurą, opresyjną architekturą. W obrazach pustych klatek panoptyczna zasada widoczności zwraca się ku systemom nadzoru.  Dopełnieniem ich wizualizacji jest dźwięk, instalacja systemu nagłośnienia z megafonami, nieodzownymi atrybutami obozowej inwigilacji czy socjalistycznej indoktrynacji.

Natalia Brandt, ur. 1983 r. w Wągrowcu. Studiowała malarstwo i rysunek na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2003 – 2009). Dyplom z rysunku i  malarstwa w pracowni prof. Jarosława Kozłowskiego i  dr Dominika Lejmana (2009). Aktualnie asystentka w V Pracowni Rysunku  Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Fundacja Profile,

28 wrzesień – 3 listopad 2012

wystawa czynna od wtorku do soboty, w godz. 12.00 – 19.00