Potrzebuję Zachęty
Wystawa poplenerowa studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

11.04-2013

Wystawa prezentuje efekty ostatniego spotkania studentów w ramach kilkuletniego programu plenerów w Karwieńskich Błotach. Punktem wyjścia dla formułowania idei kolejnych plenerów była bogata przeszłość miejscowości związana z szesnastowiecznym, holendersko-niemieckim osadnictwem oraz związki łączące obecnych mieszkańców wsi z lokalnymi tradycjami. W 2013 r. studenci zmierzyli się z problemem określonym jako „mikroświat”, a rozumianym jako najbliższe otoczenie, to, co „w zasięgu ręki”. W ramach pleneru poszukiwali motywów charakterystycznych dla lokalności miejsca, świadczących o jego odrębności i jednocześnie tego, co wydaje się wspólne różnym miejscom. Stawiali się w roli obserwatorów, ale również współuczestników kształtowania wizerunku miejsca i współużytkowników jego przestrzeni.

Na wystawie w Fundacji Profile prezentowana jest dokumentacja filmowa i fotograficzna z pleneru oraz prace odnoszące się do działań studentów w Karwieńskich Błotach. Pokazany zostanie również performance zrealizowany pod hasłem Potrzebuję zachęty. Inspiracją do performensu był cykl wykładów gościa pleneru, Bożeny Czubak, poświęconych m.in. sztuce w przestrzeni publicznej.

Plener Karwieńskie Błota 2013 był szóstą, ostatnią edycją autorskiego programu plenerów Grzegorza Stachańczyka dla studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Plener ten zakończył serię corocznych plenerów w Karwieńskich Błotach, których ideą było rozpoznawanie tożsamości miejsca – nadmorskiej wsi, kojarzonej zwykle z anonimowym wypoczynkiem.