NET- SZTUKA DIALOGU

 18.11. 2012 – 12. 01. 2013

Eric Andersen, Carl Andre, Angelo de Aquino, Art & Language, Gabor Attalai, Imre Bak, Philippa Beale, Andrzej Bereziański, Christian Boltanski, Włodzimierz Borowski, Paul Brandt, Guglielmo Achille Cavellini, Giuseppe Chiari, Henri Chopin, Guillermo Deisler, Hanne Darboven, Srečo Dragan, William Farley, Joel Fisher, Ken Friedman, Patrick Gendrot, Klaus Groh,  Maciej Haufa, Geoffrey Hendricks, Douglas Heubler, Dick Higgins, Image Bank, Jerzy Kałucki, On Kawara, Pierre Keller, Robin Klassnik, J. H. Kocman,  László Lakner,  Richard Long, Jerzy Ludwiński, George Maciunas, J. O. Malander, Andrzej Matuszewski, Jun Mizukami, Helmut Nickels, Nam June Paik, Andrzej Partum, Géza Pernecky,  Bogdanka Poznanović,  Maurice Roquet, Jerzy Rosołowicz, Reiner Ruthenbeck,  Ralf Samens, Mieko Shiomi, Henryk Stażewski, Petr Štembera, Endre Tót, David Troostwyck, Timm Ulrichs, Janos Urban, Jiří Valoch, Ben Vautier, Lawrence Weiner, Emmet Williams, Krzysztof Wodiczko.

Giuseppe Chiari, Art is Easy, 1974

Projekt prezentuje jedną z najważniejszych inicjatyw sztuki awangardowej lat 70., w której uczestniczyli artyści z różnych stron świata.  Idea SIECI została sformułowana w 1971 przez artystę, Jarosława Kozłowskiego, oraz historyka i krytyka sztuki, Andrzeja Kostołowskiego. W manifeście rozesłanym do ok. 350 artystów i krytyków sztuki z Polski i ze świata, zachęcali oni do współpracy i wolnej wymiany faktów artystycznych. Sieć kontaktów rozwijanych pomiędzy artystami niezależnie od struktur instytucjonalnych i barier politycznych rozrastała się na fali konceptualizacji sztuki, zainteresowań sztuką poczty i popularności haseł antysystemowych. Idea wolnego obiegu, dialogu i decentralizacji stanowiła artystyczną alternatywę wobec politycznego i ideologicznego zamknięcia polskiej kultury przełomu lat 60. i 70. Wbrew geopolitycznym podziałom na Wschód i Zachód, SIEĆ rozprzestrzeniała się w wymianie pomiędzy artystami z Europy Wschodniej i Zachodniej, Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Anarchizująca  idea SIECI  była wyzwaniem zarówno dla politycznego status quo Europy Wschodniej  jak i dla rynkowych mechanizmów sceny artystycznej Zachodu. Pierwsza prezentacja SIECI w 1972 w Poznaniu w prywatnym mieszkaniu Jarosława Kozłowskiego została przerwana przez ówczesne Służby Bezpieczeństwa, drugą zorganizowano w tym samym roku w poznańskim klubie ZPAP.  Mimo represji ze strony władz tworzenie antyinstytucjonalnej, wymykającej się kontroli SIECI było rozwijane w kolejnych latach i miało kontynuację  w ramach prowadzonej przez Jarosława Kozłowskiego od 1972  roku poznańskiej Galerii Akumulatory 2. Wystawa w Fundacji Profile jest pierwszą od 50 lat prezentacją SIECI obejmującą prace artystów i dokumentację dwóch pierwszych pokazów z 1972 roku.

George Maciunas, 1976

Kuratorzy wystawy: Bożena Czubak, Jarosław Kozłowski