Krzysztof Wodiczko
Żywe obrazy

7.12 - 23.12.2017
3.01 - 27.01.2018

„Żywe obrazy” Krzysztofa Wodiczko to projekt ożywienia historycznych postaci głosami i gestami współczesnych osób. Nieruchome portretowe przedstawienia ważnych dla historii, nauki i kultury wielkich Polaków są animowane ruchomymi obrazami twarzy, gestami i wypowiedziami uczestników projekcji. Wizerunki uczonych, reformatorów, działaczy oświeceniowych zasłużonych dla edukacji narodowej przemawiają głosami współczesnych obywateli.

Portrety Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego i Joachima Lelewela stają się medium umożliwiających odbiorcom współuczestnictwo w praktykach kulturowych i włączanie się do debat publicznych. Młodzież akademicka, działacze społeczni, mieszkańcy Warszawy z różnych środowisk i pokoleń wcielając się w podobizny wielkich przodków, dzielą się swoimi doświadczeniami i opiniami na temat bieżącej współczesności.

Kuratorka: Bożena Czubak

W projekcji zostały wykorzystane zdjęcia czterech obrazów:
– Franciszek Sobolewski, Portret Stanisława Staszica, 1826, wł. Parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie, © fot. Anna Hyrchała
– Jozef Peszka, Portret Hugo Kołłątaja, 1791, Muzeum Narodowe w Warszawie, depozyt w Zamku Krolewskim w Warszawie, © fot. Andrzej Ring, Lech Sandzewicz
– Jozef August Krolikowski, Portret Joachima Lelewela, ok. 1850–1860, © fot. Krzysztof Wilczyński/Muzeum Narodowe w Warszawie
– Jan Chrzciciel Lampi, Portret Stanisława Małachowskiego, 1788–1789,
depozyt w Muzeum Narodowym w Warszawie, © fot. Piotr Ligier/Muzeum Narodowe w Warszawie

Krzysztof Wodiczko i Fundacja Profile dziękują za udział w realizacji projektu niezrzeszonym warszawskim działaczom społecznym oraz przedstawicielom następujących organizacji:
– Uniwersytet Zaangażowany
– Studenci Medycyny za Prawem Wyboru
– ruch społeczny Rodzice przeciwko Reformie Edukacji
– Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorow im. Jolanty Brzeskiej
– Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom
– Czarne Szmaty/#czsz
– Kuchnia Konfliktu
– Akcja Demokracja