Biografie Warszawy 1 | Szlaki Niewidzących

Idea BIOGRAFII WARSZAWY to stworzenie alternatywnej formuły przewodnika po mieście poprzez działania artystyczne, edukacyjne i animacyjne. Projekt zakłada szereg wydarzeń (od warsztatowych po teoretyczne), które ukażą historię miasta Warszawy, związane z nim legendy a także dynamikę procesów społeczno-kulturowych z perspektywy indywidualnych doświadczeń żyjących tu ludzi. Tytuł projektu odnosi się do konkretnych życiorysów zaproszonych do udziału osób, jak również w sposób symboliczny do wielorakich „twarzy” samego miasta jako społecznego organizmu. Założeniem projektu jest wspólne przyglądanie się historii nigdzie nie spisanej, „niekolorowanej” i „niepolukrowanej”, alternatywnej wobec narracji znanych z ogólnodostępnych przewodników turystycznych.


Najważniejszymi bohaterami BIOGRAFII WARSZAWY są trzy grupy, które postrzegają miasto niejako oddolnie i to one wyznaczą osie tematyczne i problemowe kolejnych spotkań: osoby bezdomne, osoby niewidome oraz emigranci wojenni; środowiska skrajnie różne, lecz połączone i często skrzywdzone kategorią „inności”. Osoby te pełnią rolę przewodników po mieście według indywidualnie opracowanych tras i to ich problemom zostaną poświęcone wydarzenia towarzyszące – działania z artystami i spotkania teoretyczne.

W Biografiach Warszawy 1 do wielkiej wyprawy ulicami Warszawy zapraszają osoby niewidome. Opowiedzą jak doświadczają miejsc, które są im bliskie, a które nie zawsze mieszczą się w narracjach turystycznych przewodników. Zapraszamy! 

Wydarzenia BIOGRAFII WARSZAWY 1

18 maja 2017, godz. 19:00, miejsce: Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, Warszawa

Nightwatching. Fotografia niewidomych fotografów. Wykład prof. Marty Leśniakowskiej (Instytut Sztuki PAN).

Wykład jest propozycją zaprezentowania fotografii praktykowanej przez niewidomych fotografów. Autorka naświetli zjawisko z perspektywy zarówno kulturowej i społecznej, poszukując odpowiedzi na pytanie: jak niepełnosprawność wzrokowa wpływa na percepcję świata i jak kształtuje obraz fotograficzny. Wykład prowadzony z audiodeskrypcją w wykonaniu autorki.

19 maja 2017, godz. 12:00 – 17:30

Szlakiem Biografii Warszawy 1. Wycieczka pilotowana przez osoby niewidome i niedowidzące: Teresę Dederko, Annę Miszelską, Tomasza Matczaka i Leszka Sokołowskiego.

Plan trasy:

12:00, miejsce zbiórki: zakład szewski Ryszarda Wieteski, ul. Inżynierska 1. W planie trasy: zakład szewski Ryszarda Wieteski, praskie kapliczki podwórkowe. Oprowadza: Anna Miszelska

13:30, miejsce zbiórki: pomnik Kazimierza Deyny, róg ul. Łazienkowskiej i ul. Czerniakowskiej. W planie trasy: Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Łazienkowska 3. Oprowadza: Tomasz Matczak

15:00, miejsce zbiórki: Dom Towarowy Smyk, róg ul. Kruczej i Alei Jerozolimskich. W planie trasy: Pasaż „Wiecha”, Domy Towarowe Centrum. Oprowadza: Leszek Sokołowski

16:30, miejsce zbiórki: Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9. W planie trasy: Zespół Ognisk Wychowawczych (ul. Stara 4), ul. Kamienne Schodki, ul. Bugaj 15-17, galeria rzeźby Zbigniewa Maleszewskiego. Oprowadza: Teresa Dederko

20 maja 2017, godz. 12:00 – 21:00 | NOC MUZEÓW 2017 | miejsce: Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, Warszawa

Obraz dźwięku | Dźwięk obrazu. Działanie artystyczne i grupowa realizacja interaktywnej instalacji pt. „Zapiski”. Prowadzenie: Paweł Dudko. Wstęp wolny. Ilość miejsc nieograniczona.

 

Działanie artystyczne animowane przez Pawła Dudko przeznaczone jest dla wszystkich, bez względu na wiek i kompetencje, którzy chcą wcielić się w twórców przestrzennych obrazów powstających przy użyciu dźwięków.

Więcej informacji na: facebook.pl/biografiewarszawy