TERESA TYSZKIEWICZ
FOTOGRAFIE

Wąż, 1996

Fotografia oszpilkowana, 1997                     235 x 138 cm

Siatka ochronna, 2001

Siatka ochronna, 2001

Kratka 1, 2004

Pastylka, 2004

Papierki, 2004

Kratka 2, 2004

Czerwony welon, 2004

Brzemię, 2009