TERESA TYSZKIEWICZ
FOTOGRAFIA

z serii Brzemie, 2009

z serii Brzemie, 2009

z serii Brzemie, 2009

z serii Kapa, 2009

z serii Kapa, 2009

z serii Kociołek, 2009