TERESA TYSZKIEWICZ
FOTOGRAFIA

Ciasto francuskie, 2001

Słonina oszpilkowana, 2005

Bekon oszpilkowany, 2005