TERESA TYSZKIEWICZ
DZIEŃ PO DNIU

Dzień po dniu, 1980, 16 mm, 15’42”