SZTUKA WEDŁUG POLITYKI. Wystawa dedykowana pamięci Piotra Piotrowskiego | Kozłowski, Kulik, Libera, Wodiczko

31 lipca – 19 września 2015
Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa

Krzysztof Wodiczko, Projekcja w Tijuanie, 2001

Wystawa dedykowana pamięci wybitnego historyka i krytyka sztuki jest projektem uhonorowania roli Piotra Piotrowskiego jako badacza sztuki współczesnej, zaangażowanego w kształtowanie wizji i roli kultury wizualnej we współczesności. Projekt wystawy jest w dużej mierze inicjatywą artystów, z którymi Piotr Piotrowski współpracował, zarówno jako badacz sztuki, jak i kurator, który również projektami wystawienniczymi konstruował dyskurs  współczesnej historii sztuki. Jarosław Kozłowski, Zofia Kulik, Zbigniew Libera i Krzysztof Wodiczko, wybitni twórcy sztuki współczesnej, to artyści, którzy zajmowali kluczowe miejsce w refleksji historyczno-artystycznej Piotra Piotrowskiego. Rzecznik sztuki krytycznej, sztuki angażującej się w debaty życia publicznego, wielokrotnie w opracowaniach dotyczących sztuki współczesnej, podkreślał rolę i znaczenie twórczości tych artystów. Był kuratorem ich wystaw i autorem tekstów poświęconych ich sztuce publikowanych w książkach i katalogach wydawanych w Polsce i zagranicą. Łącząc w swojej praktyce perspektywę akademicką i muzealną, sytuował ich sztukę i postawy w obszarze doświadczeń artystycznych decydujących o randze polskiej sztuki współczesnej.

Jarosław Kozłowski, Empatia Przewodniczącego Mao do narodu chińskiego i vice versa, 2011, 15 fotografii, 80 x 60 cm każda

W ramach wystawy zostaną pokazane prace, które były tematem tekstów i punktem odniesienia dla badań historyczno-artystycznych Piotra Piotrowskiego, formułowanej przez niego wizji historii sztuki, topografii artystycznej i jej znaczenia dla doświadczeń kulturowych Polski i regionu Europy Wschodniej.

Zbigniew Libera, z serii The Gay, Innocent and Heartelss, 2008, fotografia, 77,5 x 60 cm

Sztuka według polityki to tytuł tekstu Piotra Piotrowskiego opublikowanego w 1999 w katalogu wystawy Negocjatorzy sztuki. Wobec rzeczywistości, w którym analizował praktyki artystyczne dedykujących mu obecną wystawę twórców. Tym samym tytułem opatrzył wydany w 2007 roku zbiór esejów dotyczących polskiej sztuki XX wieku (m.in. wspomniany wyżej tekst). We wstępie do tej publikacji pisał: Sztuka, jako aktywność publiczna, niejako ze swej natury jest działaniem politycznym w szerokim tego słowa znaczeniu, gdyż przestrzeń tę definiuje polityka, polityka pojęta jako konflikt między władzą a obywatelem, między różnymi obozami szeroko pojętej władzy, a także między różnymi grupami obywateli różniącymi się płcią, społecznym pochodzeniem, ekonomicznymi interesami, a także wyznawanymi systemami ideologicznymi, konflikt między tendencjami emancypacyjnymi a konserwującymi porządek społeczny, obyczajowy, polityczny. Ta przestrzeń to agon, obszar rywalizacji grup i jednostek, rywalizacji różnych podmiotów podejmujących czasami krytyczną, czasami apologetyczną dyskusję na rozmaite tematy, także te najważniejsze, jakimi są wolność i demokracja…

Zofia Kulik, Od Syberii do Cyberii, 1998-2004, fotografia, 2100 x 240 cm, kol. Fundacja Signum, Poznań.

Zofia Kulik, Od Syberii do Cyberii, 1998-2004, fotografia, 2100 x 240 cm, kol. Fundacja Signum, Poznań, detal

W ramach wystawy udostępnione jest archiwum ze zbiorem książek, katalogów,  tekstów, zapisów wykładów i wywiadów  przeprowadzonych z Piotrem Piotrowskim.

Kurator: Bożena Czubak

Piotr Piotrowski – historyk sztuki, kurator, profesor nauk humanistycznych (2000), w latach 1996–2009 kierował Zakładem Historii Sztuki Nowoczesnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 2009–2010 dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.Profesor goszczący w Center for Curatorial Studies Bard College, Annandale-on-Hudson (2001), Central European University w Budapeszcie (2002), Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (2003), Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, stypendysta m.in. Center for Advanced Study in the Visual Arts (Waszyngton), Columbia University (Nowy Jork) oraz The Institute for Advanced Study (Princeton). Laureat pierwszej edycji Nagrody im. Jerzego Stajudy (1993), pierwszy laureat Nagrody im. Igora Zabla za wkład w badania kultury artystycznej Europy Środkowej. Głównym obszarem jego badań była społeczna i polityczna historia sztuki XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej. Napisał ok. 300 artykułów opublikowanych w Europie i w Stanach Zjednoczonych, był autorem kilkunastu książek, m.in. Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej, 1945–1989 (Rebis, Poznań 2005).

 

Previous
Next

ORGANIZATORZY

             

PATRONAT MEDIALNY