RYSZARD WAŚKO
TABLICA DŹWIĘKOWA + I –

Tablica dźwiękowa + i – , 1979

Hipotetyczne rozważania zainicjowane w nawiązaniu do filmu i fotografii artysta kontynuował również w odniesieniu do przestrzeni  dźwiękowej. W serii czterech rysunków przedstawił konstrukcję abstrakcyjnej przestrzeni dźwiękowej, w której opozycyjne „wartości sygnałów dźwiękowych strefy dodatniej i strefy ujemnej niwelowały się poprzez zastosowanie progresji geometrycznej”.