RYSZARD WAŚKO
RZEŹNIE

Rzeźnie, 2015-2017

Seria obrazów, w których palimpsestowo nakładają się wątki autobiograficzne i tematy zaczerpnięte z historii sztuki. Artysta nawiązywał do ekspresyjnych płócien Chaima Soutine’a  z przedstawieniem rozpłatanego wołu i jednocześnie do własnej pamięci, wspomnień, kiedy jako dziecko wysyłany był do rzeźnika po mięso. We wszystkich kompozycjach powtarza się motyw kąta wpisanego w abstrakcyjną przestrzeń obrazu. Motyw pojawiający się już w latach 70., m.in. w wideo instalacji Róg (1976) i mający również odniesienia w pamięci artysty karanego w dzieciństwie stawianiem do kąta.