RYSZARD WAŚKO
PORTRET POCIĘTY

Portret pocięty, 1971 

Rozbudowany, wieloelementowy układ fotograficzny skonstruowany z pociętych i multiplikowanych zdjęć. Posługując się jednym kadrem artysta wybierał poszczególne detale, powiększał je i zwielokrotniał.