RYSZARD WAŚKO
OBRAZY

W drugiej połowie lat  80. w praktyce artysty zaczęły dominować zainteresowania materiałowym aspektem sztuki. Powstały serie prac, w których używał sadzy, tłuszczu, cynku, złota, ziemi. Budowane z uproszczonych geometrycznych kształtów i jednocześnie niezwykle sensualnych powierzchni, które powstawały z nawarstwiania sadzy, wosku, pigmentu, werniksu. Oszczędne w formach i kolorach obrazy charakteryzowały się matowymi, głęboko czarnymi i chłonącymi światło powierzchniami. Kluczową cechą tych obrazów był sposób traktowania materii, ich substancjalność. Odwoływanie się do zmysłowej percepcji łączyło je z fenomenologiczną orientacją minimalizmu, w której „ja wyrażam” zostało zastąpione przez „ja postrzegam”.

Blue Lake Rough Path Green Sky, 1989, sadza, pigment, ołówek, werniks, klej, płótno, 80 x 60 cm

Double Blue Lake,                            1989, olej, pigment, płótno,              132 x 102 cm

Man in the Night (to Barnet Newman),                                              1989, sadza, płatki złota, werniks, płótno, 160 x 120 cm    

Green Lake Along Blue Path,        1990, sadza, pigment, olej, klej, płótno, 105 x 130 cm

Living Mind,                                        1990, sadza, pigment, werniks, klej, płótno, 120 x 120 cm

Troublemaker,                                    1992, sadza, pigment, werniks, klej, płótno, 71 x 80 cm

Red Rock at Dawn,                                    1994, sadza, pigment, ołówek, werniks, klej, płótno, 160 x 120,5

Red (Rock) Book, No 3,                  1995, sadza, pigment, werniks, płynny wosk, płótno, 120,5 x 120,5 cm