RYSZARD WAŚKO
INSTALACJE I DZIAŁANIA

Posiłek dla biednych i bogatych, 1993

Akcja zrealizowana w ramach 4 Konstrukcji w procesie zorganizowanej w Łodzi pod hasłem Mój dom jest twoim domem. W Galerii Wschodniej, w jednym z pomieszczeń kilkadziesiąt czerwonych świec było przymocowanych horyzontalnie do ścian. Kiedy zapalone świece ożywiły pomieszczenie płomykami, artysta zaczął serwować zgromadzonej publiczności czerwony barszcz. Dzieląc się z publicznością posiłkiem, proponował rozszerzenie wspólnoty łączącej artystów i nie artystów. Działanie powtarzane później kilkakrotnie w różnych miejscach można postrzegać jako symboliczne dla postawy artysty i jego sposobu rozumienia społecznej funkcji sztuki.

7 ścieżek róży, 1995

Praca zrealizowana na pustyni Negev w Izraelu w ramach 5 Konstrukcji w procesie. W tzw. Kraterze Makhtesh Ramon, powstał  rodzaj wielkiego obrazu z piasku, okrąg nakreślony żółtym piaskiem i wewnątrz siedem ścieżek usypanych z czerwonego piasku wulkanicznego. Mimo gigantycznych rozmiarów praca, w której wykonanie było zaangażowanych kilkadziesiąt osób,  miała tymczasowy charakter. Ale jak podkreślał artysta, najważniejszy był sposób i proces jej powstawania jako kwintesencja współpracy, bycia razem i wspólnotowego działania.

Mały ogród różany, 1997

Instalacja zrealizowana w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie z kilku tysięcy plastikowych, sztucznych róż wyprodukowanych  w Chinach. Sztuczny ogród z kołyszącymi się, poruszanymi ruchem powietrza plastikowymi kwiatami, podobnie jak w kilku innych wersjach tej pracy, artysta łączył z medytacyjnym wymiarem sztuki.

Nowoczesna epoka snu, 1998

Instalacja zrealizowana w ramach 6 Konstrukcji w procesie w Melbourne w  Vernacular Village, gdzie w pięknym, surowym pejzażu artysta natknął się na składowisko kontenerów. Jeden z nich został usytuowany pośrodku wielkiej kałuży, żeby wejść do jego wnętrza z ogrodem różanym, trzeba było przejść przez tę kałużę.

Child’s Territory, 1997

Instalacja zrealizowana w Haifa Museum of Art w Izraelu. Artysta nawiązał do dziecięcych zabaw, wtykając małe papierowe chorągiewki w stożkowe formy z piasku, jakie dzieci budują w piaskownicach. W przewrotny sposób odniósł się do modelowania pamięci, zachowań i naturalizacji wojen, w które bawimy się od dzieciństwa.