RYSZARD WAŚKO
AUROPORTRET W RUCHU

Autoportret w ruchu, 1972 

Seria autoportretów, w których artystę interesowały możliwości ujęcia ruchu i czasu w nieruchomym, zatrzymanym w czasie kadrze. Efektem ruchu fotografowanego obiektu i manipulowania czasem ekspozycji były zniekształcenia i zamazania obrazu. W niektórych ujęciach podwojona sylwetka autora rozmazuje się i pozostawia białą smugę na odbitce.