GORGONA
Prace z kolekcji Marinko Sudaca

Publikacja polskojęzyczna

Rok wydania: 2019

Wydawnictwo: Fundacja Profile

Liczba stron: 96

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe

Wymiary: 21 x 17 cm

Okładka: miękka

Cena: 30 20 zł

Katalog prezentuje dorobek artystycznego kolektywu Gorgona działającego w Zagrzebiu w latach 1959–1966/68, którego działalność należała do najważniej-szych manifestacji neoawangardowych ruchów lat 60.

Gorgona była duchową i intelektualną wspólnotą, tworzoną przez zaprzyjaźnionych artystów historyków sztuki, których połączyły wspólne zainteresowania, artystyczny radykalizm i niechęć wobec „socjalistycznego modernizmu” promowanego przez politykę kulturalną ówczesnej Jugosławii.

Do jej ścisłego grona należeli malarze: Josip Vaništa, Julije Knifer, Marijan Jevšovar, i Đuro Seder; rzeźbiarz Ivan Kožarić; architekt Miljenko Horvat oraz hi-storycy sztuki i krytycy: Radoslav Putar, Matko Meštrović, Dimitrije Bašičević znany pod pseudonimem Ivan Mangelos.

Działania grupy powstałej pod koniec lat 50. antycypowały późniejszą konceptualizację sztuki, praktyki mail artu i performensu. W jej kolektywnych działaniach zacierały się granice pomiędzy codziennymi czynnościami i uprawianiem sztuki, która polegała m.in. na wspólnym spędzaniu czasu, spacerach, wycieczkach, rozmowach, wymianie korespondencji.