CUDZYSŁOWY
Jarosław Kozłowski

 

 

 

Książka dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej

Rok wydania: 2010

Wydawnictwo: Fundacja Profile

Cena: 85 60zł

 

Książka jest próbą opowiedzenia o praktyce artystycznej Jarosława Kozłowskiego, opowiedzenia głosami dziesięciu autorów — historyków i krytyków sztuki, badaczy współczesnej kultury, kuratorów współpracujących z artystą. Zebrane w książce teksty  zostały napisane z różnych perspektyw badawczych i dają wgląd w różne aspekty twórczości artysty. Jarosław Kozłowski, uważany za czołową postać ruchu konceptualnego, jest autorem książek artystycznych, inicjatorem wielu znaczących wydarzeń, współautorem międzynarodowej wymiany artystycznej SIEĆ/NET, twórcą Galerii Akumulatory 2 w Poznaniu, kuratorem wystaw, profesorem wielu uczelni i przede wszystkim artystą, którego sztuka stała się ważnym odniesieniem dla młodszych generacji twórców nawiązujących do tradycji refleksji konceptualnej. Z dotyczącymi tej tradycji uproszczeniami polemizują autorzy niniejszej książki w reinterpretacjach praktyki Kozłowskiego, zwłaszcza w analizach wątków zarzucanych bądź nigdy niepodejmowanych w ramach przywiązania do pewników „konceptualnych paragrafów”. Cudzysłowy są wielogłosem sytuującym twórczość Kozłowskiego w splocie różnych dyskursów artystycznych i historycznych. Teksty pisane z punktu widzenia różnych doświadczeń kulturowych pozwalają spojrzeć na jego sztukę w szerszej perspektywie i w kontekście geografii artystycznej konstruowanej poza hierarchią uniwersalnych kanonów.

Książka pod redakcją
Bożeny Czubak

Autorzy tekstów:
René Block
Bożena Czubak
Sabine Folie
Cristina Freire
Alicja Kępińska
Ewa Mikina
Luiza Nader
Piotr Piotrowski
Russell Radzinski
Szymon Wróbel

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.