ARCHIWA SZTUKI
Tomasz Ciecierski. Jarosław Kozłowski

Publikacja dwujęzyczna

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 192

Cena:  45 30 zł

Publikacja towarzysząca wystawie tytułowych archiwów Tomasza Ciecierskiego i Jarosława Kozłowskiego,  zawierająca obszerne wywiady z artystami.

Archiwum czasu Jarosława Kozłowskiego to obszerna kolekcja zegarków zbieranych w ramach inicjatywy NET, wśród artystów i przyjaciół. Jest rozwinięciem projektu rozpoczętego 25 lat wcześniej, odwołującego się do motywu czasu i jego subiektywnego doświadczenia, tematu obecnego w twórczości artysty od lat 60. Archiwum obrazów Tomasza Ciecierskiego to „gabinet kolekcjonera”, składający się z zebranych na planszach cytatów, fotografii oraz pocztówek komentujących zarówno twórczość samego artysty, jak i twórców dawnych i współczesnych.