Goście

Pawilon Polski, 53. Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Wenecja, 2009

Projekt był realizowany w czasie narastania ksenofobicznych nastrojów w wielu krajach europejskich. Tytułowi goście to imigranci przybywający do Europy, która likwidując granice pomiędzy państwami członkowskimi, zaczęła jednocześnie umacniać swoje granice zewnętrzne, a w polityce unijnej dyskurs akceptacji i legalizacji łączył się z procedurami regulacji ruchów migracyjnych. W realizacji projektu wzięli udział imigranci przebywający w Polsce i we Włoszech, pochodzący z różnych regionów świata: z Czeczenii, Ukrainy, Wietnamu, Rumunii, Sri Lanki, Libii, Bangladeszu, Pakistanu, Maroka. Ci, którzy nie są „u siebie” i pozostają „wiecznymi gośćmi”, uzyskali możliwość wypowiedzenia się i zaznaczenia swojej obecności w przestrzeni publicznej. Projekcja pokazuje to, co dzieje się za iluzją okien: ludzi wykonujących różne prace, myjących okna, sprzątających, chwilami odpoczywających, rozmawiających ze sobą, wymieniających uwagi na temat trudnej sytuacji egzystencjalnej, niemożności dostania pracy, kłopotów z legalizacją pobytu. Lekko zamglony charakter obrazów ogranicza czytelność postaci i scen rozgrywających się za szybami. Gra z widzialnością postaci, znajdujących się niemal „na wyciągnięcie ręki” i jednocześnie „po drugiej stronie”, za oknami zamazującymi ich wizerunki, nawiązuje do dwuznacznego statusu imigrantów, ich społecznej niewidzialności.


Organizator: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa.
Kurator projektu: Bożena Czubak.
Druga wersja projekcji była prezentowana w galerii Atlas Sztuki, Łódź, 2010.