Projekcja w Poznaniu

Projekcja z Wieży Zegarowej dawnego zamku Cesarskiego, obecnie siedziby Centrum Kultury Zamek została zrealizowana we współpracy z poznańskim Pogotowiem Społecznym. Projekt dotyczył problematyki bezdomności i wykluczenia z życia społecznego. Na czterech ścianach wieży wyświetlane były obrazy bezdomnych. Ich sylwetki wyłaniały się na tle reprezentacyjnej architektury zamku.
Ich bohaterowie w kilkunastominutowych sekwencjach opowiadali o swoich doświadczeniach bezdomności. Nakładające się głosy uniemożliwiały wsłuchanie się w pojedyncze narracje. Na zewnątrz można było wysłuchać poszczególnych wypowiedzi, emitowanych przez głośniki.