POLISCAR

1991

Nazwa tego pojazdu wywodzi się z greckiego słowa Polis – państwa-miasta, które odnosi się nie tyle do miejsca, ile do współdecydującej społeczności wolnych obywateli, w której panuje prawo wzajemnej ochrony i opieki.  Poliscar – stożkowaty, czterokołowy pojazd, został wyposażony w aparaturę komunikacyjno-informacyjną, która miała zapewnić wzajemną komunikację między bezdomnymi. Kontakt za pomocą Poliscar miał wzmocnić więź społeczną między bezdomnymi, podnieść poziom bezpieczeństwa dzięki możliwości nadawania wzajemnych ostrzeżeń i porad.  W zamyśle Poliscar, podobnie jak Pojazd Bezdomnych, podkreślał fakt wykluczania bezdomnych ze społeczeństwa, jednocześnie umożliwiał udział w życiu społecznym.