PATRIOCI WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ
Natalia Brandt

16 październik – 22 listopad 2009

W projekcie, którego tytuł przewrotnie nawiązuje do komunistycznego sloganu, Natalia Brandt łączy w jednym obrazie flagi różnych państw. Na kwadratowym płótnie nakładane są warstwy kolejnych przedstawień prostokątnych flag. Za każdym razem ostatnio namalowana flaga łączy się z fragmentami dwóch poprzednich. Proces nakładania kolejnych warstw dokumentowany jest w serii fotografii i projekcji wideo.
W kolekcji 47 fotograficznie utrwalonych, przypadkowych konfiguracji (jako że kolejność malowania jest całkowicie arbitralna) łączą się ze sobą różne znaki i ich znaczenia, pionowe i poziome pasy, krzyże, koła, gwiazdy, półksiężyce. W przygodnych konstelacjach form i kolorów zaciera się symbolika przypisana im na poszczególnych flagach. Dokonując tego rodzaju zabiegów na symbolach państwowych i narodowych ich autorka stawia nie do końca retoryczne pytanie: A co by było, gdyby istniała jedna flaga reprezentująca wspólny patriotyzm wszystkich krajów?
Jej projekt odsyła do wspartej na narodowych emblematach polityki tożsamości, wahającej się pomiędzy manifestowaniem narodowej determinacji a retoryką globalizacji, pomiędzy narodowością a transnarodowością, lokalnością a dyslokacją. Wizualną grę różnic i podobieństw nakładających się na siebie flag, w europejskim kontekście można czytać jak metaforę współczesnych napięć towarzyszących idealistycznym hasłom zjednoczenia głoszonym w Europie, na której mapie nigdy nie było tylu państw (i flag), co obecnie.
Podobną metodę artystka zastosowała w serii rysunków, w których linie określają granice kolorowych płaszczyzn i form składających się na poszczególne flagi. Granice, które się przecinają i nakładają na siebie, przywołują fundamentalną ambiwalencję samego pojęcia granicy i graniczności (dzielenia i podzielania). W dyskurs na temat granic wpisany jest dyskurs na temat ich znoszenia i zacierania. Formułowana w wymiarze symbolicznym utopia zniesienia granic nie ma lokalizacji, swego miejsca wyobrażonego. Odnosi się tyleż do granic będących przedmiotem politycznej debaty czy filozoficznej refleksji, co do granic kreślonych i znoszonych w wyobraźni, również takich, które, jak dodaje artystka, oddzielają Alicję od tego, co po drugiej stronie lustra.
Prezentowany projekt obejmujący obecnie 49 flag jest w trakcie realizacji, autorka będzie go kontynuowała aż do połączenia w jednym obrazie wszystkich istniejących flag państwowych.
Natalia Brandt (ur. 1983) jest tegoroczną dyplomantką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jej wystawą Fundacja Profile inauguruje cykliczny program corocznych pokazów artystów najmłodszego pokolenia.

Kurator: Bożena Czubak