OPÓŹNIENIE
Alicja Karska & Aleksandra Went

21 kwiecień – 31 maj 2011

Filmowe i fotograficzne prace Alicji Karskiej i Aleksandry Went podsuwają nam obrazy, które uruchamiają pamięć innych obrazów. W najnowszym filmie zatytułowanym Opóźnienie (2010) niemal cały kadr wypełnia obraz podziemnego przejścia dworcowego z bujającą się lampą. Powolne tempo filmowej narracji, niemal zawieszonej w czasie, zatrzymuje widzenie na samym obrazie. Medytacyjny rytm filmu rozgrywającego się w zatrzymanym kadrze, zwłaszcza zaś napięcie między ruchem a bezruchem, odsyła do innej czasowości i pamięci animowanej pamięcią oglądanego obrazu.

Alicja Karska i Aleksandra Went pracują razem od czasu studiów w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Autorki fotografii, instalacji, filmów, projektów prezentowanych w przestrzeni publicznej, sytuują swoje praktyki na pograniczach dominującej wizualności. Ich realizacje często powstają niemal „z niczego” i dotyczą pomijanych obszarów rzeczywistości. We wcześniejszych pracach podejmowały psychologiczne aspekty doświadczania przestrzeni i architektury.  Tematem ich prac często były miejsca opuszczone i „wycofane z obiegu”.

Niszowym obszarem miejskiej wizualności zanikającej na tle rozpasanej medialnie i technologicznie reklamy, artystki zajęły się w kolekcji zdjęć pokazujących witryny fryzjerskie fotografowane w różnych miastach świata. Wybór 200 zdjęć z tej kolekcji opublikowany został w ich autorskiej książce zatytułowanej Panie i Panowie. Poszczególne zdjęcia można układać w zestawy łączące się wbrew geografii ich pochodzenia, witryny fryzjerskie z Gdańska, Tczewa czy Kielc nie różnią się od tych, które autorki sfotografowały na ulicach Luxemburga, Brukseli, Amsterdamu, Tel Avivu. Repertuar nieco przebrzmiałych stylistyk i narracji (Panie i Panowie) tych zdjęć można czytać nie tylko w kategoriach konsumpcyjnej perswazji, ale również kulturowego recyklingu. 

Pokazowi najnowszego filmu „Opóźnienie”towarzyszyła  prezentacja i promocja książki „Panie i Panowie” autorskiego projektu Alicji Karskiej i Aleksandry Went.Książka wydana dzięki wsparciu Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim.